SKN Terapii Zajęciowej

SKN Terapii Zajęciowej

Studenckie Koło Naukowe „Terapia zajęciowa” działające przy Zakładzie Podstaw Fizjoterapii

Nazwa: SKN „Terapia zajęciowa”
Opiekun naukowy: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz
Kontakt: beata.gromisz@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Anna Ferens

Aktualny stan osobowy członków Koła: 5 członków

Założenia działalności koła w roku akademickim 2023/2024:
– rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie terapii zajęciowej (pisanie prac naukowo-badawczych dotyczących tematyki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem),
– promowanie Uczelni w środowisku lokalnym,
– pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
– zdobywanie umiejętności praktycznych oraz promowaniem idei terapii zajęciowej w środowisku lokalnym,
– udział studentów w konferencjach, kongresach,
– udział w akcjach charytatywnych, wolontariat.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu