SKN Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole

SKN Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole

Studenckie Koło Naukowe „Kreatywny nauczyciel w nowoczesne szkole” działającego przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF

Nazwa: SKN „Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole”
Opiekun naukowy: dr Dorota Różańska
Kontakt: dorota.rozanska@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Paweł Dobrowolski

Aktualny stan osobowy członków Koła: 7 członków

Nowoczesna szkoła to instytucja podlegająca ciągłym i bardzo dynamicznym zmianom. Zmieniająca się rzeczywistość, problemy współczesnych dzieci i młodzieży, ich oczekiwania i potrzeby sprawiają iż poszukuje się coraz nowszych, lepszych i skuteczniejszych rozwiązań. Wprowadzane są kolejne reformy systemu edukacji, nowe podstawy programowe oraz różnorodne praktyczne rozwiązanie, które w środowisku szkolnym w różnych zakresie odnajdują swoje racje bytu. Pomimo, że wiele pomysłów, które niosą kolejne reformy wydają się bardzo atrakcyjne i trafne, spotykają się niejednokrotnie z barierą w praktycznej ich realizacji w szkole. Dzieje się tak z wielu powodów, ale niewątpliwie jednym z nich jest kadra pedagogiczna, nie zawsze gotowa i otwarta na nowości i kreatywne rozwiązania.

Dużą nadzieję daje więc wchodzenie do procesu edukacji nowej, świeżej i dobrze wykształconej kadry. Student kierunku Wychowanie Fizyczne, nie tylko powinien zdobywać solidną podstawę i przygotowanie do realizacji przyszłego zawodu, ale powinien być nauczycielem nowoczesnym, kreatywnym i przede wszystkim gotowym na odważne wdrażanie do swojej praktycznej pracy innowacji i jak najskuteczniejszej realizacji proponowanych przez reformy rozwiązań. Łączenie bowiem kompetencji zawodowych doświadczonych nauczycieli, z kreatywnością i nowym spojrzeniem młodej kadry może być dobrym sposobem na przełamywanie istniejących jeszcze wielu barier w tym, aby polska szkoła była faktycznie nowoczesną szkołą. Wiele do zrobienia jest w zakresie szkolnej kultury fizycznej, dlatego zdobywanie przez studentów dodatkowej wiedzy zarówno tej praktycznej, jak i naukowej jest niewątpliwie ważne i niezwykle wartościowa.

Celem działalności w Studenckim Kole Naukowym ma być poszerzanie horyzontów wiedzy studenta w tym zakresie i kształtowanie jego świadomości i gotowości do zmiany rzeczywistości szkolnej i dostosowywania szkolnego wychowania fizycznego do faktycznych potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży.
W działalności Koła planowane są zarówno działania praktyczne, jak i naukowe, związane z rozwojem cennych kompetencji przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego.

Planowane działania w roku akademickim 2023/2024:
1. Współorganizacja „Olimpiady Przedszkolaka” (czerwiec 2024 r.).
2. Działania promocyjne na rzecz uczelni.
Rozwój naukowy studentów:
1. Prowadzenie badań rzeczywistości szkolnej w kontekście skuteczności realizacji głównych założeń nowoczesności.
2. Poszukiwanie przyczyn wciąż jeszcze powszechnego zniechęcenia dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej.
3. Próba dokonywania oceny jakości lekcji, w których uczniowie uczestniczą, jak
i efektywności wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w poszczególnych placówkach edukacyjnych.
4. Określenie specyfiki i zróżnicowania potrzeb i oczekiwań wobec lekcji wychowania fizycznego chłopców, i dziewcząt w przygotowywaniu do samodzielnej troski o siebie.

Efektem prowadzonych badań będzie przygotowywanie przez poszczególnych studentów swoich prac magisterskich oraz prezentacji uzyskiwanych wyników badań na studenckich konferencjach SKN.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu