Konferencje

Konferencje


Wydziałowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych FAWF – 18 maja 2022 r.

ORGANIZATOR

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod, doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review” w kontekście Covid-19.

*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.

KOMUNIKAT 1

Międzynarodowa konferencja „Evidence-based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP. Mapa drogowa”, która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2022 r. w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filii w Białej Podlaskiej.

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Komunikat I

 


 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna – 15-17 września 2021 r.

„Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Active and Healthy Olimpic Seniors – AHOS” – „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”

 

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uniwersytet w Lublanie – Wydział Pedagogiczny

ORGANIZING

Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw – Faculty in Biała Podlaska
Ljubljana University – Faculty of Education

Komunikat I First announcement Karta zgłoszeń

 


 

Konferencja Studenckich Kół Naukowych FAWF – 19 maja 2021 r.

 

I PANEL Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

II PANEL Warsztatowo-metodyczny „Aktywność fizyczna. Zdrowie i sport w dobie pandemii”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia (panel naukowy). Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod, doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review” w kontekście Covid-19 (panel warsztatowo-metodyczny).

*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.

Sylwetki prelegentów Komunikat I Komunikat II Szczegółowy plan konferencji Plakat

 

„Wyzwania współczesnej edukacji – Trudne zachowania dzieci i młodzieży”

ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 

Plakat

“Trends in Sport Sciences for The Practice of Sports and Health in Society”

ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

 

Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów oraz umiejętności dyskusji na szerokim forum a także prezentacji badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

 

KONFERENCJA POD PATRONATEMDZIEKANA WWFiZ w Białej Podlaskiej
dr hab. prof. AWF Huberta Makaruka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

  • prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim – dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

 

Komitet Organizacyjny:

  • prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  • dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
  • dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
  • dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk
  • dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
  • dr hab. prof. AWF Helena Popławska
  • doc. dr Zbigniew Bujak
  • Samorząd studencki WWFiZ w Białej Podlaskiej

 

Program konferencji