Konferencje

Konferencje

Wydziałowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”
Filii AWF w Białej Podlaskiej, 22 maja 2024 r.

 • Komunikat I – pobierz
 • Komunikat II – pobierz
 • Program Konferencji – pobierz
 • Termin nadsyłania streszczeń przygotowanych zgodnie z załączonymi wymaganiami:
  do 30 kwietnia 2024 r. na adres mailowy: skn.bp@awf.edu.pl

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy członków Studenckich Kół Naukowych
do czynnego udziału w konferencji!

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna  „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”  – 19-21 września 2023, Filia AWF w Białej Podlaskiej

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

The 6th International Scientific-Methodological Conference „Physical activities in disabled children, youth and the elderly” Active and Healthy Olimpic Seniors – AHOS Biała Podlaska, Poland, on September 19th-21st, 2023

Application form for participation


Conference programme

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

WWFiZ Biała Podlaska, 02 czerwca 2023 r.

 

Miejsce: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Patronat honorowy:

 • Rektor AWF Warszawa – prof. dr hab. Bartosz Molik
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab. prof AWF Paweł Tomaszewski
 • Rektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski
 • Przewodniczący Rady Nauk o Kulturze Fizycznej – prof. dr hab. Andrzej Mastalerz
 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia – dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Obszary tematyczne i zagadnienia: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie i aktywności ruchowej, trening personalny, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego: do 31 marca 2023 r.
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres: REJESTRACJA

Dodatkowe informacje: skn.bp@awf.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać temat wystąpienia oraz przewidzianą formę wystąpienia.

Formy prezentacji prac: prezentacja ustna (7 minut), sesja plakatowa – wymogi edytorskie będą przesłane w II komunikacie.

Informacje dodatkowe:

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również członkowie Szkół Doktorskich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2021/2022, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
 4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów prac wyróżnionych podczas Konferencji.
 6. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: zobacz

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy
członków studenckich kół naukowych do czynnego udziału w konferencji!

KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2 Program Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

 

 

16th Baltic States Sport Science Conference “Current Trends in Sports Sciences and Physical Education” in Biała Podlaska

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Dear Friends,

On behalf of the Baltic Society of Sport Sciences (BSSS), and the Rector of Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, University College in Biała Podlaska, Poland, we have the honor to invite you to take part in the 16th Baltic States Sport Science Conference “CURRENT TRENDS IN SPORTS SCIENCES AND PHYSICAL EDUCATION” –  May 25-26th, 2023 in Biała Podlaska, Poland.

All necessary information is available on the conference website at: https://bsss.awf-bp.edu.pl/ 

University College in Biała Podlaska, Poland, has the honor to assume the main responsibility for the organization of the Conference.

The annual event brings together the teaching staff and doctoral students from the institutions of university-level education in the Baltic States and several other countries. Traditionally, the conference offers the opportunity for colleagues to learn about the research results yielded by others and to launch or renew cooperation projects. The format of the conference hopefully encourages academic discussions and interaction between the participants and renowned scientists who have been invited to deliver keynote speeches.

The conference traditionally includes competition for the award of young scientists, who get the chance to exchange ideas and establish contacts for developing their research projects.

The conference is going to be held at the Regional Center for Research and Development at University College in Biała Podlaska, which has excellent facilities for successful scientific meetings. The conference venue is located close to the city center, allowing easy access to several hotels, shops, and restaurants. We are looking forward to seeing you in Biała Podlaska, Poland.

Chairman of the Conference Scientific Committee

prof. Jerzy Sadowski

KOMUNIKAT 1

ORGANIZATOR

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod, doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review” w kontekście Covid-19.

*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.

KOMUNIKAT 1

 

 

 

Międzynarodowa konferencja „Evidence-based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP. Mapa drogowa”, która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2022 r. w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filii w Białej Podlaskiej.

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Komunikat I

 

„Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Active and Healthy Olimpic Seniors – AHOS” – „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”

 

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej – Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uniwersytet w Lublanie – Wydział Pedagogiczny

ORGANIZING

Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw – Faculty in Biała Podlaska
Ljubljana University – Faculty of Education

Komunikat I First announcement Karta zgłoszeń

 

I PANEL Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

II PANEL Warsztatowo-metodyczny „Aktywność fizyczna. Zdrowie i sport w dobie pandemii”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia (panel naukowy). Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod, doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review” w kontekście Covid-19 (panel warsztatowo-metodyczny).

*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.

Sylwetki prelegentów Komunikat I Komunikat II Szczegółowy plan konferencji Plakat

 

„Wyzwania współczesnej edukacji – Trudne zachowania dzieci i młodzieży”

ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 

Plakat

Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów oraz umiejętności dyskusji na szerokim forum a także prezentacji badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

ORGANIZATOR
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

 

KONFERENCJA POD PATRONATEMDZIEKANA WWFiZ w Białej Podlaskiej
dr hab. prof. AWF Huberta Makaruka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 • prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim – dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

 

Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Jerzy Sadowski
 • dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
 • dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
 • dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk
 • dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
 • dr hab. prof. AWF Helena Popławska
 • doc. dr Zbigniew Bujak
 • Samorząd studencki WWFiZ w Białej Podlaskiej

 

Program konferencji

 

 

Ułatwienia dostępu