Dokumenty

Dokumenty

Sekcja spraw pracowniczych

mgr Renata Mirończuk

tel. 83 342-87-07, wew. 707
renata.mironczuk@awf.edu.pl
Sekcja spraw pracowniczych

mgr Marta Tokarska

tel. 83 342-87-06, wew. 706
marta.tokarska@awf.edu.pl
Świadczenia socjalne

Przewodniczący
dr hab. prof. Dariusz Gierczuk

tel. 83 342-87-57, wew. 757
dariusz.gierczuk@awf.edu.pl
Świadczenia socjalne

Członek Komisji
mgr Renata Mirończuk

tel. 83 342-87-07, wew. 707
renata.mironczuk@awf.edu.pl

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie do regulaminu

Wnioski socjalne do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego Wniosek o przyznanie pożyczki Informacja o numerze rachunku bankowego

 

Tabela dopłat z ZFŚS do usług i wypoczynku z dn. 16.12.2020 r.

(załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

Lp.Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinieWskaźnik procentowy pomocy socjalnej
1.do 1000 zł85%
2.od 1001 zł do 2000 zł70%
3.od 2001 zł do 3000 zł55%
4.od 3001 zł do 4000 zł35%
5.od 4001 zł  i  powyżej25%

 

 

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Informacja dotycząca PPK

 

 

W przypadku konieczności ich zastosowania, Pracownik wypełni odpowiedni druk i dostarczy do właściwego Działu Spraw Pracowniczych lub prześle pocztą na adres: Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa lub Filii w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o przyznanie orderu, medalu, odznaczenia państwowego i resortowego w roku 2022 – zobacz

 

Wniosek na order lub odznaczenie Wniosek na Medal za Długoletnią Służbę Wniosek na Medal KEN Zapytanie o osobie