Zarządzenia z-cy kanclerza

Zarządzenia z-cy kanclerza

Zarządzenia Zastępcy Kanclerza AWF

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 1/2021/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

  • w sprawie: zmiany opłat za korzystanie z pływalni Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.

Zarządzenia Zastępcy Kanclerza AWF

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 6/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

  • w sprawie: wprowadzenia cennika za korzystanie z obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.

Zarządzenie nr 5/2019/2020 z dnia 24 grudnia 2019 r.

  • w sprawie: powołania Komisji odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej Podlaskiej etap II”.

Zarządzenie nr 4/2019/2020 z dnia 24 grudnia 2019 r.

  • w sprawie: powołania Komisji odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem w AWF Filia w Białej Podlaskiej etap II”.

Zarządzenie nr 3/2019/2020 z dnia 02 grudnia 2019 r.

  • w sprawie: wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 2/2019/2020 z dnia 20 listopada 2019 r.

  • w sprawie: powołania Komisji odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej – etap I”.

Zarządzenie nr 1/2019/2020 z dnia 01 października 2019 r.

  • w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Studenta w AWF Filia w Białej Podlaskiej – etap I”.

Zarządzenia Zastępcy Kanclerza AWF

Rok akademicki 2018/2019

  • w sprawie: zmiany opłat za korzystanie z pływalni Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • w sprawie: zmian w załączniku do Zarządzenia nr 5/2017 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Regulamin funkcjonowania parkingu niestrzeżonego ogólnodostępnego w AWF Filia w Białej Podlaskiej przy DS ABC ul. Akademicka 2” (z późn. zm.)

Ułatwienia dostępu