Symbole uczelni

Symbole uczelni

Opis godła AWF Warszawa

Godło Uczelni stanowią stylizowane litery AWF ustawione pionowo w kolorze zielonym, w otoczeniu dwóch liści dębu w kolorze złotym

Wzór godła AWF Warszawa

CDR JPG PNG

 


Opis godła Filii w Białej Podlaskiej

Godło w kolorze czarnym. Kartusz obramowany pięcioma liniami posiada kształt bieżni lekkoatletycznej. W lewej części kartusza widnieje stylizowana sylwetka rzeźby Myrona – Dyskobol. W dolnej części kartusza – forma gałązki wawrzynu, którego podstawę stanowi wizerunek otwartej książki. Pośrodku pola, nad dyskobolem mieszczą się stylizowane litery „FAWF”. Pomiędzy dyskobolem a górną częścią gałązki wawrzynu – stylizowana litera „w”. Wzdłuż prawej części kartusza, począwszy od dołu – stylizowany napis „Białej Podlaskiej”.

Wzór godła Filii w Białej Podlaskiej

CDR JPG PNG

 


Znak graficzny Filii w Białej Podlaskiej

Znak graficzny uczelni jest podstawą identyfikacji wizualnej AWF Warszawa. Stosowany jest we wszelkich materiałach drukowanych, dokumentach oraz na użytek internetowy. Reprezentuje wizerunek uczelni w kontekście krajowym oraz międzynarodowym.

Znak graficzny Filii w Białej Podlaskiej

JPG PNG Księga znaków

 

Ułatwienia dostępu