Kursy, szkolenia i warsztaty

Kursy, szkolenia i warsztaty

Zadaniem oferowanych przez Filię AWF kursów, szkoleń i warsztatów, jest podnoszenie Państwa kwalifikacji zawodowych oraz wzbogacanie wiedzy zdobytej na studiach. Dedykowane są studentom, absolwentom a także nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej (przedszkolnej). Ich ukończenie dokumentowane jest certyfikatem ukończenia lub legitymacją instruktorską.

Szczegółowych informacji udziela mgr Marta Pietruczuk (Biuro Promocji, pok. 151); adres e-mail: marta.pietruczuk@awf.edu.pl, tel. 83 342 88 51.

Widoczne w zakładkach propozycje kursów, szkoleń lub warsztatów obowiązują w roku akademickim 2023/2024.

Zapraszamy!

 

Ułatwienia dostępu