Działalność naukowa

Działalność naukowa

Działalność naukowa, obok misji kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jest najważniejszym zadaniem stawianym sobie przez Filię AWF w Białej Podlaskiej.

Profesjonalna kadra pracowników badawczo-dydaktycznych naszej jednostki prowadzi szeroko zakrojone badania koncentrujące się wokół zagadnień z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a przede wszystkim z nauk o kulturze fizycznej.

Nowoczesne laboratoria badawcze wyposażone w aparaturę nowej generacji zapewniają wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz badań naukowych.

Ułatwienia dostępu