Projekty naukowe

Projekty naukowe

MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA

Organizacją konkursów na finansowanie badań naukowych zajmuje się:

 1. Narodowe Centrum Nauki –  projekty badawcze w zakresie badań podstawowych (teoretycznych)
 2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – projekty badawcze w zakresie badań stosowanych, czyli związanych z gospodarką (wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych)
 3. Ministerstwo Edukacji i Nauki – programy lub przedsięwzięcia

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Informacje na temat harmonogramu konkursów, trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki http://ncn.gov.pl/

Podstawą kwalifikacji i oceny projektów badawczych jest przyjęty przez NCN podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych. Panele zgrupowane zostały w trzech głównych działach:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 • Nauki Ścisłe i Techniczne
 • Nauki o Życiu

Wnioski z AWF powinny być kierowane do działu Nauki o Życiu – panel NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika i dalej m.in.: NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna, NZ7_7 Rehabilitacja.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego składa się za pomocą Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania: https://osf.opi.org.pl. Należy przygotować elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF w języku polskim i angielskim. Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. Sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. Zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. Podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu (podpis elektroniczny);
 4. Załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.
 5. Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników oraz potwierdzenia, wniosek tylko w wersji elektronicznej należy wysłać do NCN, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Informacje na temat harmonogramu konkursów dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Informacje na temat programów i przedsięwzięć MEiN dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia

 

 

PROCEDURY AWF PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW

Wniosek o otwarcie nowego tematu badań naukowych powinien być zaakceptowany przez Senacką Komisję Etyki Badań Naukowych. Należy złożyć stosowne formularze w wersji papierowej w Biurze ds. Nauki i przesłać wersję elektroniczną na adres: anna.kudelska-huk@awf.edu.pl

Regulamin Senackiej Komisji Etyki badań Naukowych Załącznik nr 1 – wzór wniosku o wydanie opinii Załącznik nr 2 – wzór informacji dla badanego Załącznik nr 3 – wzór zgody na udział w badaniu Załącznik nr 4 – wzór opinii promotora

***

SZKOŁY NAUKOWE

https://www.awf.edu.pl/nauka/badania-naukowe/projekty-badawcze-dotacja-statutowa