Stypendia

Stypendia

Wszyscy Studenci Filii AWF w Białej Podlaskiej mogą uzyskać świadczenia finansowe z uczelni. Studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oferujemy stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi. Ponadto studenci osiągający wysokie wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia artystyczne, a także studenci-sportowcy, każdego roku mogą ubiegać się o stypendium rektora. Wystarczy kilka prostych kroków, aby złożyć wniosek o stypendium i otrzymać realne wsparcie finansowe.

 

mgr Anna Nowowiejska

wychowania fizyczne 1,2,3 rok I stopnia
trener personalny 3 rok I stopnia

tel. 83 342-88-09, wew. 809
anna.nowowiejska@awf.edu.pl
nr pokoju - 137
mgr Elżbieta Nowicka

fizjoterapia 1,2,3 rok jedn.
kosmetologia 1,2,3 rok I stopnia

tel. 83 342-88-11, wew. 811
elzbieta.nowicka@awf.edu.pl
nr pokoju - 139
mgr inż. Ewa Sadowska

sport 1,2,3 rok I stopnia
trener personalny 1,2 rok I stopnia

tel. 83 342-88-08, wew. 808
ewa.sadowska@awf.edu.pl
nr pokoju - 136
mgr Agnieszka Lesiuk

fizjoterapia 4,5 rok, jedn.
wychowanie fizyczne 1,2 rok II stopnia

tel. 83 342-88-10, wew. 810
agnieszka.lesiuk@awf.edu.pl
nr pokoju - 138

W Regulaminie znajdą Państwo WSZYSTKIE niezbędne informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych, w szczególności:

§ 5 – zasady przyznawania świadczeń

§ 5 – m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne

§ 6 – zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych

§ 8 + załącznik nr 8 – zasady przyznawania stypendium rektora

§ 7 – zasady przyznania zapomogi

 

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł.

Kursy walut :

TABELA A – Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31- pobierz,

TABELA B – Tabela nr 052/B/NBP/2021 z dnia 2021-12-29 – pobierz

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – pobierz

Oświadczenie o numerze konta bankowego (dotyczy wszystkich wniosków)

Oświadczenie o numerze konta bankowego