Stypendia

Stypendia

Studenci Filii AWF w Białej Podlaskiej mogą ubiegać się o świadczenia finansowe z uczelni. Studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oferujemy stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi. Ponadto studenci osiągający wysokie wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia artystyczne, a także studenci-sportowcy, każdego roku mogą ubiegać się o stypendium rektora. Wystarczy kilka prostych kroków, aby złożyć wniosek o stypendium i otrzymać realne wsparcie finansowe.

W Regulaminie znajdą Państwo WSZYSTKIE niezbędne informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych, w szczególności:

§ 5 – zasady przyznawania świadczeń

§ 5 – m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne

§ 6 – zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych

§ 8 + załącznik nr 8 – zasady przyznawania stypendium rektora

§ 7 – zasady przyznania zapomogi

 

 

Ułatwienia dostępu