Platforma PRO-EBP

Platforma PRO-EBP

Adres platformy – http://pro-ebp.awf-bp.edu.pl

Tytuł projektu: „PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej”
Numer umowy: SONP/SP/461408/2020
Termin realizacji: 01.04.2020 – 10.06.2022
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Edukacji i Nauki 

 

Ułatwienia dostępu