Konkursy

Konkursy

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWIA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:

KONKURS NR 1 NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO W KATEDRZE NAUK PRZYRODNICZYCH

https://www.awf-bp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Konkurs-nr-1-asystent-dbadawczo-dydaktyczny-K.Nauk-Przyrodniczych.pdf

 

Oświadczenie – Stosownie do art. 113 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oświadczam, że:

Oświadczenie Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych