Konkursy

Konkursy

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWIA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:

KONKURS NR 2 NA STANOWISKO ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO
w Zakładzie Biomedycznych i Chemicznych podstaw Kosmetologii

Konkurs nr 2

 

Oświadczenie – Stosownie do art. 113 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oświadczam, że:

Oświadczenie Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

KONKURS NR 1 NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZEGO W ZAKŁADZIE NAUKI O SPORCIE I TRENINGU

Konkurs nr 1

 

Oświadczenie – Stosownie do art. 113 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oświadczam, że:

Oświadczenie Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Ułatwienia dostępu