AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

AKTUALNOŚCI

PAN REKTOR PROF. DR HAB. JERZY SADOWSKI Z TYTUŁEM ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIAŁA PODLASKA
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Biała Podlaska radni jednogłośnie podjęli uchwałę  w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska" Panu Rektorowi Profesorowi Jerzemu Sadowskiemu...  >>>więcej<<<
23 listopada 2020 r.

SIATKARZE AWANSOWALI NA OGÓLNOPOLSKĄ UNIWERSJADĘ
Serdecznie gratulujemy! >>>więcej<<<
22 listopada 2020 r.

MOŻESZ APLIKOWAĆ O STYPENDIUM SANTANDERS UNIVERSIDADES
Celowane stypendium dla studentów AWF Warszawa (w tym bialskiego wydziału)
Wymogi uzyskania stypendium:
- zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności akademickiej,
- wysokie osiągnięcia sportowe,
- uzyskanie najwyższego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów...
18 listopada 2020 r.