Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Współczesna terapia zajęciowa to ważny zawód, wypełniający lukę w opiece wobec osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dopełnia i łączy pracę fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych. Terapeuta zajęciowy to zawód – rozpowszechniony, rozwijający się, ugruntowany i pożądany w krajach zachodnich.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Terapeuta zajęciowy wraz z podopiecznym koncentruje się na jego indywidualnych umiejętnościach, codziennych aktywnościach i potrzebach w kontekście jego środowiska życia.
Cechy terapeuty zajęciowego to empatia, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, otwartość na ludzi i świat.

Jak pracuje terapeuta zajęciowy?
Planuje i określa cele terapii w codziennym życiu, w którym podopieczny pracuje, żyje i nawiązuje relacje społeczne. Interwencje obejmują nauczanie nowych technik w ułatwianiu życia codziennego oraz dostarczanie sprzętu, który umożliwia niezależne funkcjonowanie.
Działania terapeutyczne dotyczą również ograniczania barier środowiska życia i zapewniania zasobów w celu ułatwiania radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
Terapeuta zajęciowy pracuje z osobami w różnym wieku z dysfunkcjami fizycznymi i psychospołecznymi w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, dziennych domach opieki medycznej, ośrodkach środowiskowych lub podejmują własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku terapia zajęciowa to nowoczesny program kształcenia, uwzględniający międzynarodowe standardy kształcenia, przygotowujący do pracy w Polsce i za granicą.

ZAPISZ SIĘ!

Ułatwienia dostępu