Plany studiów i organizacja roku

Plany studiów i organizacja roku

Rozkład zajęć

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 Organizacja roku akademickiego 2022/2023
Plany studiów

 

 

Potwierdzenie efektów kształcenia

Podstawa prawna
Informacje ogólne
IDENTYFIKACJA EUs

kierunki studiów
karty przedmiotów

 

DOKUMENTACJA EUs

wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się,
dowód opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się,
portfolio (wykaz dokumentów kandydata).

 

OCENA EUs

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

 

POTWIERDZENIE EUs

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,
Odwoławcza Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

Ułatwienia dostępu