Egzaminy dyplomowe

Egzaminy dyplomowe

Dokumenty
Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Nazwy wydziałów, zakładów - ang /Faculty of Physical Education and Health/ Regulamin procedury antyplagiatowej

 

Zaświadczenia dopuszczające do egzaminu dyplomowego będą wydawane w dziekanacie wyłącznie studentom, których karta obiegowa w systemie e-Wnioski będzie posiadała status (zatwierdzona)

Karta obiegowa - instrukcja
Wzory pierwszej strony pracy magisterskiej
Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiZ (PL) Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiZ (EN)
Wzory podań dla studentów
Karta ewidencyjna pracy licencjackiej i magisterskiej Załącznik 2 - Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej Załącznik 6 - Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Załącznik 7 - Dane do dyplomu (suplement) studia I i II stopnia Załącznik 13 - Opinia Komisji w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego Załącznik 8 - Oświadczenie studia I i II stopnia Załącznik 10 - Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia I i II stopnia Załącznik 11 - Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia I i II stopnia Oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej Oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej

Ułatwienia dostępu