Sport – event manager

Sport – event manager

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopień (magisterskie)

 

Kierunek „Sport” (specjalność sport event manager) umiejscowiony jest na granicy dwóch dziedzin nauk – dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedziny nauk społecznych. W pierwszym obszarze – dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dominującą jest dyscyplina nauki o kulturze fizycznej, która stanowi około 57% programu studiów. Ten obszar jest kluczowy, z uwagi na to, że studenci tej specjalności oprócz wiedzy eksperckiej z zakresu organizacji wydarzeń sportowych, o mniejszym lub większym zasięgu, zdobywają również wiedzę i nabywają umiejętności i kompetencje, które pozwolą im zostać promotorami zdrowego trybu życia oraz różnorodnych form aktywności (rekreacyjnych, sportowych, zdrowotnych), co odpowiada potrzebom i wymaganiom branży sportowej oraz warunkuje odnalezienie się na wymagającym eventowym rynku pracy.
Dodatkowo około 43% programu kierunku skupia się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Ten obszar jest niezwykle istotny, ponieważ menedżerowie eventów muszą w sposób efektywny zarządzać projektami, prowadzić negocjacje i komunikować się na różnych poziomach organizacyjnych. Istotne jest również zrozumienie podstaw marketingu, finansów oraz aspektów prawnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych.

Absolwent tego kierunku zdobywa nie tylko umiejętności praktyczne, ale i kompetencje społeczne, związane z szeroko pojętym zarządzaniem, co przygotowuje go do pracy w zróżnicowanym środowisku zawodowym.

Studia oferują również pogłębioną wiedzę na temat dynamiki i specyfiki rynku sportowego, co jest niezbędne w kontekście projektowania i realizacji eventów sportowych na wysokim poziomie. Wiedza ta pozwala również na efektywne dostosowywanie strategii eventów do zmieniających się potrzeb rynku, a także na wprowadzanie innowacji.

W ten sposób, kierunek ten łączy teorię z praktyką, przygotowując absolwentów do pełnienia ról liderów i innowatorów w branży eventowej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, daje solidne podstawy do pracy w różnych typach organizacji – od agencji eventowych, przez organizacje non-profit, po korporacje i instytucje rządowe.

 

Ułatwienia dostępu