Fizjoterapia

Fizjoterapia

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie

Fizjoterapia jest kierunkiem dla aktywnych ludzi z pasją, który pozwala poznać różne strony ludzkiej egzystencji i daje szansę na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym.

Współczesna Fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja zdrowia.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.
Zajęcia zewnętrzne realizowane są na terenie szpitali klinicznych, przychodni specjalistycznych, oraz w szkołach i ośrodkach kształcenia specjalnego, gdzie student ma możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami oraz dostęp do aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów.

Możliwości zatrudnienia:

  • placówki służby zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie);
  • ośrodki gimnastyki korekcyjnej, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej;
  • ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowo-rekreacyjne;
  • gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu i SPA oraz centra fitness.

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do usprawniania osób z chorobami narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z personelem medycznym oraz lekarzami specjalności: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.

ZAPISZ SIĘ!

Ułatwienia dostępu