Fizjoterapia

Fizjoterapia

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie

Fizjoterapia jest kierunkiem dla aktywnych ludzi z pasją, który pozwala poznać różne strony ludzkiej egzystencji i daje szansę na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym.

Współczesna Fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja zdrowia.

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do usprawniania osób z chorobami narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z personelem medycznym oraz lekarzami specjalności: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.