Międzynarodowa konferencja PRO-EBP

Międzynarodowa konferencja PRO-EBP

EVIDENCE-BASED PHYSIOTHERAPY PRACTICE W POLSCE
Podsumowanie projektu PRO-EBP. Mapa drogowa

18-19 marca 2022, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

PROEBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej.

Międzynarodowa konferencja „Evidence-based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP. Mapa drogowa” jest to wyjątkowe wydarzenie, które przybliży tematykę związaną z Evidence-based Practice (EBP) – rolę, znaczenie, ważność, a także stereotypy, uprzedzenia i nieporozumienia dotyczące postrzegania tego zagadnienia.


“Knowing is not enough,
we must apply.
Willing is not enough,
we must do.”
J.W. Goethe, Motto to The Sicily statement on evidence-based practice, 2006

“Nie wystarczy wiedzieć,
musimy stosować.
Nie wystarczy chcieć,
musimy działać.”
J.W. Goethe, Motto do The Sicily statement on evidence-based practice, 2006


Konferencja ma dwa cele:

CEL 1: prezentacja dokonań projektu PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej, mającego na celu promocję Evidence-Based Practice, EBP w środowisku polskich fizjoterapeutów prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w partnerstwie z Krajową Izbą Fizjoterapeutów oraz Physiotherapy Evidence Database, PEDro, Uniwersytet w Sydney. W ramach projektu m. in. przygotowano polskie tłumaczenie bazy danych PEDro i opracowano omówienia międzynarodowych wytycznych praktyki terapeutycznej.

CEL 2: przedstawienie najlepszych międzynarodowych praktyk i dyskusję na temat roli EBP w fizjoterapii, a także generalnie w ochronie zdrowia.

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki, SONP/SP/461408/2020.

Link do spotkania na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc0NDIzNjAtYThkOC00ZTUxLWEyZGYtZDBjZDE1ZGM4MDA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b181c01-75bf-43e9-a346-dc83ddf6220d%22%2c%22Oid%22%3a%2261cb8284-9c56-43e4-8382-9708e9985cf5%22%7d 

Do transmisji może dołączyć każda zainteresowana osoba. Udział w transmisji nie wymaga logowania ani rejestracji. Można połączyć się poprzez każdą przeglądarkę internetową.  Transmisja online rozpocznie się 10 minut przed wydarzeniem. Konferencja będzie nagrywana i link z nagraniem będzie dostępny po wydarzeniu na niniejszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji!

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROEBP DOSTĘPNA JEST W PONIŻSZYM LINKU

>>> RELACJA Z KONFERENCJI PRO EBP <<<

 

 

Ułatwienia dostępu