Program konferencji

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału online w międzynarodowej konferencji „Evidence-based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP. Mapa drogowa”, która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2022 r. w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filii w Białej Podlaskiej.

Zachęcamy do czynnego udziału online!

Udział online w konferencji będzie bezpłatny i nie będzie wymagał rejestracji. Konferencja jest okazją do zapoznania się i do udziału w dyskusji na temat EBP – roli, znaczenia, ważności, ale także stereotypów, uprzedzeń i nieporozumień dotyczących postrzegania tego zagadnienia.
Zaproszeni goście przedstawią doświadczenia i postrzeganie tego zagadnienia w swoich krajach i globalnie – z perspektywy World Physiotherapy, WHO i krajów Europy, w tym naszych Sąsiadów. Uczestnicy projektu przedstawią przygotowane dla praktyków opracowania najlepszych międzynarodowych wytycznych praktyki, zgodnych z EBP. Podzielimy się także innymi efektami projektu i zaprosimy do dalszych działań. Przewidziano czas na dyskusję panelową.

W konferencji wystąpią wybitni eksperci, w tym m. in.:

PROF. MAŁGORZATA BAŁA – Kierownik, Cochrane Poland, Wydział Lekarski, CM UJ
DR TRACY BURY – Deputy CEO, World Physiotherapy
PROF. MILOSLAV KLUGAR, PROF. JITKA KLUGAROVA – The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: The Joanna Briggs Institute, Centre of Excellence, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation, GRADE Centre
DR ELIE KOUEIK – President, Lebanese Order of Physiotherapists
PROF. MACIEJ KRAWCZYK – Prezes, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
PROF. BARTOSZ MOLIK – Rektor, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
DR MARK ELKINS – Chair, the Physiotherapy Evidence database, PEDro Steering Committee, School of Musculoskeletal Health, University of Sydney, Editor for the Journal of Physiotherapy
DR ROBERT PRILL – Head of Research, Department for Orthopedics and Traumatology, University Hospital Brandenburg/Havel,
Brandenburg Medical School, Leader, Evidence implementation in clinical practice (EICP) Project

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 | 18 marca 2022 

10.00-10.20 – Otwarcie konferencji
/Przywitanie, przedstawienie zebranych. Dwa słowa o konferencji, o projekcie, o potrzebie implementacji EBP w polskiej fizjoterapii/

 • AWF Warszawa:
  • prof. dr hab. Bartosz Molik Rektor
  • prof. dr hab. Jerzy Sadowski Prorektor ds. Filii
  • dr hab. Hubert Makaruk Dziekan WWFiZ
 • Polska Izba Fizjoterapeutów:
  • dr hab. Maciej Krawczyk  Prezes, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
  • dr Zbigniew Wroński – Wiceprezes ds. nauki i edukacji, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Organizatorzy:
  • dr Martyna Jarocka – Prodziekan ds. Kierunków Medycznych| Komitet Organizacyjny
  • dr hab. Maciej Płaszewski – Kierownik Katedry Rehabilitacji | Komitet Naukowy | Założyciel ProEBP

SESJA I 

10.20 – prof. Maciej Płaszewski Evidence-based Practice: rozumienie i nieporozumienia. Wprowadzenie do konferencji i do dyskusji.

10.40 – dr Tracy Bury Refleksja o dwudziestu latach Evidence-based Physiotherapy / fizjoterapii opartej na danych z badań. Jak przebiegała ta podróż?

11.00 – dr Mark Elkins Jak polscy fizjoterapeuci i PEDro mogą sobie nawzajem jeszcze bardziej pomagać. Analiza bazy PEDro przed i po opublikowaniu jej polskiej wersji językowej.

11.20 – dr Maciej Krawczyk Wpływ ustanowienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rozwój zawodu w Polsce.

Dyskusja – Moderowana dyskusja panelowa, w udziałem uczestników, w tym online, prowadząca do konkluzji i stanowisk

12.15 – 13.30 Przerwa obiadowa

SESJA II

13.30 – prof. Małgorzata Bała Znaczenie organizacji Cochrane w transferze wiedzy i w implementacji danych z badań naukowych. Polskie doświadczenia.

13.50 – prof. Hubert Makaruk Analiza trafności wewnętrznej w badaniach pierwotnych dotyczących treningu oporowego: wykorzystanie skali PEDro w meta-badaniach poza fizjoterapią.

14.10 – dr Zbigniew Wroński Wytyczne fizjoterapii w bólach pleców: znaczenie edukacji pacjentów, rola fizjoterapeuty jako edukatora.

14.30 – mgr Weronika Krzepkowska, mgr Weronika Grantham Sprawozdanie z ogólnopolskiego badania wiedzy, postaw i zachowań fizjoterapeutów w Polsce wobec EBP.

Dyskusja – Wnioski, podsumowanie dnia 1.

Występ muzyczny zespołu Akademia Wychowania Muzycznego AWF

Dzień 2 | 19 marca 2022 

9.30 – dr Robert Prill Aspekty metodologiczne do wprowadzania EBP w fizjoterapii – doświadczone bariery i czynniki sprawcze.

9.50 – prof. Miloslav Klugar Międzynarodowe ośrodki Evidence-based Healthcare (Cochrane, JBI, GRADE) i narodowy projekt tworzenia wytycznych w Republice Czeskiej. Aspekty dotyczące zagadnień syntezy, wprowadzania i wytycznych.

10.10 – Małgorzata Bała Znaczenie GRADE w tworzeniu wiarygodnych i stosowalnych wytycznych. Polskie doświadczenia.

10.30 – Jitka Klugarova Szanse dla badania i wprowadzania danych z badań naukowych w fizjoterapii. Wnioski z Ośrodków Evidence-based Healthcare Republiki Czeskiej (Cochrane, JBI, GRADE).

10.50 – dr Elie Koueik, dr Ibtissam Saab Evidence-based Practice w fizjoterapii w Libanie / Program Evidence-based Practice na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Arabskiego w Bejrucie.

Dyskusja

11.20 – dr Szczepan Wiecha Ocena ryzyka błędów systematycznych w badaniach modeli predykcyjnych. Założenia, możliwości i stosowalność w fizjoterapii.

11.30 – mgr Kamil Adamiec Polskie publikacje badań RCT w bazie danych PEDro i ich wartość w skali PEDro. Wnioski oceniającego PEDro

11.40 – Marcin Błaszcz Przykład transferu danych z badań do praktyki: badanie pilotażowe z implementacją samodzielnej interwencji z wykorzystaniem multimediów w rehabilitacji poudarowej.

Dyskusja

12.00 – Jagoda Chmiel  The PEDro Scale training – how I have become a PEDro rater.

12.10 – Kacper Myszka, Anna Martyniuk 5th European Congress of the Europe Region World Physiotherapy – how EBP was reflected in the congress.

12.20 – Dominika Sacharuk, Przemysław Pietruczuk PEDro Database Polish translation and Students4BestEvidence blog activities.

12.45-13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – dr Daniel Karaszewski Omówienie wytycznych Komitetu Doradczego ds. Wytycznych i Protokołów (GPAC) Kolumbii Brytyjskiej dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2020).

13.40 – mgr Joanna Tokarska Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego dotyczącego poprawy funkcji lokomotorycznych w stanie przewlekłym po udarze mózgu, niekompletnym uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz po urazach czaszkowo-mózgowych.

13.50 – mgr Wioleta Chwalewska Omówienie wytycznych praktyki klinicznej – wytyczne Akademii Fizjoterapii Dziecięcej Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zaburzeniami koordynacji rozwojowej (DCD).

14.00 – mgr Grzegorz Szlachta Omówienie wytycznych praktyki klinicznej – Profilaktyka urazów stawu kolanowego i więzadła krzyżowego przedniego oparta na ćwiczeniach. Wytyczne praktyki klinicznej powiązane z ICF. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej i Amerykańska Akademia Fizjoterapii Sportowej.

14.10 – dr Marcin Starzak Omówienie przeglądu tematycznego dotyczącego postępowania fizjoterapeutycznego w tendinopatii więzadła rzepki (kolano
skoczka).

Dyskusja

14.30 Zamknięcie konferencji

PROGRAM KONFERENCJI ULOTKA INFORMACYJNA

 

Ułatwienia dostępu