Relacja z konferencji

Relacja z konferencji

Evidence-based Practice: rozumienie i nieporozumienia.
Wprowadzenie do konferencji i do dyskusji.

Refleksja o dwudziestu latach Evidence-based Physiotherapy / fizjoterapii opartej na danych z badań. Jak przebiegała ta podróż?.

Jak polscy fizjoterapeuci i PEDro mogą sobie nawzajem jeszcze bardziej pomagać. Analiza bazy PEDro przed i po opublikowaniu jej polskiej wersji językowej.

Wpływ ustanowienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rozwój zawodu w Polsce.

Moderowana dyskusja panelowa, w udziałem uczestników, w tym online, prowadząca do konkluzji i stanowisk

Znaczenie organizacji Cochrane w transferze wiedzy i w implementacji danych z badań naukowych. Polskie doświadczenia.

Analiza trafności wewnętrznej w badaniach pierwotnych dotyczących treningu oporowego: wykorzystanie skali PEDro w meta-badaniach poza fizjoterapią.

Wytyczne fizjoterapii w bólach pleców: znaczenie edukacji pacjentów, rola fizjoterapeuty jako edukatora.

Sprawozdanie z ogólnopolskiego badania wiedzy, postaw i zachowań fizjoterapeutów w Polsce wobec EBP.

Aspekty metodologiczne do wprowadzania EBP w fizjoterapii – doświadczone bariery i czynniki sprawcze.

Międzynarodowe ośrodki Evidence-based Healthcare (Cochrane, JBI, GRADE) i narodowy projekt tworzenia wytycznych w Republice Czeskiej. Aspekty dotyczące zagadnień syntezy, wprowadzania i wytycznych.

Znaczenie GRADE w tworzeniu wiarygodnych i stosowalnych wytycznych. Polskie doświadczenia.

Szanse dla badania i wprowadzania danych z badań naukowych w fizjoterapii. Wnioski z Ośrodków Evidence-based Healthcare Republiki Czeskiej (Cochrane, JBI, GRADE).

Saab Evidence-based Practice w fizjoterapii w Libanie / Program Evidence-based Practice na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Arabskiego w Bejrucie.

Ocena ryzyka błędów systematycznych w badaniach modeli predykcyjnych. Założenia, możliwości i stosowalność w fizjoterapii.

Polskie publikacje badań RCT w bazie danych PEDro i ich wartość w skali PEDro. Wnioski oceniającego PEDro

Przykład transferu danych z badań do praktyki: badanie pilotażowe z implementacją samodzielnej interwencji z wykorzystaniem multimediów w rehabilitacji poudarowej.

The PEDro Scale training – how I have become a PEDro rater.

5th European Congress of the Europe Region World Physiotherapy – how EBP was reflected in the congress.

PEDro Database Polish translation and Students4BestEvidence blog activities.

Omówienie wytycznych Komitetu Doradczego ds. Wytycznych i Protokołów (GPAC) Kolumbii Brytyjskiej dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2020).

Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego dotyczącego poprawy funkcji lokomotorycznych w stanie przewlekłym po udarze mózgu, niekompletnym uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz po urazach czaszkowo-mózgowych.

Omówienie wytycznych praktyki klinicznej – wytyczne Akademii Fizjoterapii Dziecięcej Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zaburzeniami koordynacji rozwojowej (DCD).

Omówienie wytycznych praktyki klinicznej – Profilaktyka urazów stawu kolanowego i więzadła krzyżowego przedniego oparta na ćwiczeniach. Wytyczne praktyki klinicznej powiązane z ICF. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej i Amerykańska Akademia Fizjoterapii Sportowej.

Omówienie przeglądu tematycznego dotyczącego postępowania fizjoterapeutycznego w tendinopatii więzadła rzepki (kolano
skoczka).

Ułatwienia dostępu