SKN Turystyki i Rekreacji

SKN Turystyki i Rekreacji

Studenckie Koło Naukowe „Turystyki i Rekreacji” działające przy Zakładzie Rekreacji i Turystyki

Nazwa: SKN „Turystyki i Rekreacji”
Opiekun naukowy: dr Krzysztof Piech
Kontakt: krzysztof.piech@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Kinga Radlińska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 6 członków

Zakres działalności Koła na rok akademicki 2023/2024:
• udział w konferencji studenckich kół naukowych,
• organizacja rajdów Nordic Walking,
• organizacja wyjazdów w celu przeprowadzenia wywiadów dotyczących dawnych zabaw i gier,
• przygotowanie publikacji z zakresu zabaw i gier ludowych zebranych na podstawie wywiadów ze starszymi osobami,
• przygotowanie filmów promujących aktywność ruchową w rodzinie oraz zabawy i gry tradycyjne,
• promowanie Olimpiad Przedszkolaków w kolejnych miejscowościach (opracowywanie programów, regulaminów, zestawów konkurencji),
• udział studentów w Letniej Szkole w Białej Podlaskiej w Madonie na Łotwie.

Zapraszamy!

 

Ułatwienia dostępu