SKN Kosmetologiczne Anti-Aging

SKN Kosmetologiczne Anti-Aging

Studenckie Koło Naukowe „Anti-Aging” działające przy Katedrze Rehabilitacji

Nazwa: SKN Kosmetologiczne Anti-Aging
Opiekun naukowy: mgr Marta Leszko
Kontakt: marta.leszko@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka

Aktualny stan osobowy członków Koła: 11 członków