SKN Dietetyk

SKN Dietetyk

Studenckie Koło Naukowe „Dietetyk” działającego przy Katedrze Promocji Zdrowia

Nazwa: SKN „Dietetyk”
Opiekun naukowy: mgr Anna Galczak-Kondraciuk
Kontakt: anna.kondraciuk@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Olga Łuszczewska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 7 członków

Program działalności Studenckiego Koła Naukowego „Dietetyk” 2021/2022:
– opracowanie artykułu pt.: „Nutraceutyki w żywieniu osób aktywnych”,
– spotkania SKN raz w tygodniu,
– czynny udział w Studenckiej Konferencji Naukowej – Biała Podlaska i/lub Warszawa.

Zapraszamy!