SKN Dietetyk

SKN Dietetyk

Studenckie Koło Naukowe „Dietetyk” działającego przy Zakładzie Promocji i Zdrowia

Nazwa: SKN „Dietetyk”
Opiekun naukowy: dr Anna Galczak-Kondraciuk
Kontakt: anna.kondraciuk@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Olga Łuszczewska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 8 członków

Program działalności Studenckiego Koła Naukowego „Dietetyk” 2023/2024:

Analiza baz danych i przeprowadzenie badań. Przygotowanie do wystąpienia podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych następujących tematów:

  1. Wpływ żywienia i wysiłku siłowego monitorowanego przez ciągły monitoring glukozy w wysiłku siłowym na życie osób z cukrzycą typu 1- studium przypadku.
  2. Wpływ diety przeciwzapalnej jako element przygotowania do operacji beriatrycznej.
  3. Ocena sposobu żywienia studentów fizjoterapii.
  4. Opracowanie metody do oceny sposób żywienia ,, Modyfikacja metody zdalnego fotografowania żywności, przyszłością zmiany sposobu żywienia”. Zadanie to realizowane będzie poprzez:

– uczestnictwo w finansowaniu przez MEiN w ramach programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”,

– realizację projektu do maja 2022,

– uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu