SKN MOTUS

SKN MOTUS

Studenckie Koło Naukowe „MOTUS” działające przy Zakładzie Biomechaniki i Anatomii

Nazwa: SKN „Motus”
Opiekun naukowy: dr Tomasz Sacewicz
Kontakt: tomasz.sacewicz@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Anna Flasińska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 11 członków

W centrum zainteresowań badawczych członków Koła znajduje się biomechanika sportu. Badane są między innymi zagadnienia związane z kinematyką i dynamiką różnych czynności ruchowych człowieka w tym: chód, bieg, skoki, podnoszenie ciężarów, uderzenia w sporcie, a także tematy związane ze stabilnością statyczną i dynamiczną człowieka. Podejmowane są także prace związane z oceną zdolności siłowych mięśni zawodników różnych dyscyplin sportowych, a także osób rehabilitowanych po rekonstrukcji ACL i MPFL. Analizowany jest wpływ różnych parametrów biomechanicznych na urazowość wśród sportowców, a w szczególności u młodych zawodników.
Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań prezentowane są na zajęciach biomechaniki, warsztatach naukowych oraz na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, a także wykorzystywane w trakcie pisania dysertacji.
Studenci wspomagają prowadzanie badań związanych z projektami badawczymi realizowanymi w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu