SKN KNAR

SKN KNAR

Studenckie Koło Naukowe „KNAR” działające przy Zakładzie Sportów Walki

Nazwa: SKN „KNAR”
Opiekun naukowy: dr Paweł Różański
Kontakt: pawel.rozanski@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Sebastian Andrzejuk

Aktualny stan osobowy członków Koła: 15 członków

W roku akademickim 2023/2024 zaplanowano przedsięwzięcia:

1. Udział studentów SM AWF [uczestników koła] w programowym obozie zimowym w Kluszkowcach. Na podstawie realizacji szkolenia będzie możliwość prowadzenia obserwacji badawczych z zakresu metodyki nauczania oraz prowadzenia działań obronnych w niskich temperaturach środowiska. Na tej podstawie będzie możliwość przygotowania rozpraw naukowych i prac magisterskich.

2. Realizacja szkoleń o charakterze ratowniczym i obronnym dla uczestników koła, podczas wizyt realizowanych w formacjach obronnych, z którymi bialski AWF ma podpisane porozumienia o współpracy naukowej i szkoleniowo-dydaktycznej [tj. Siły Zbrojne – WOT, KM Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Służba Więzienna, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni].

3. Udział członków koła w szkoleniu zapoznawczym nt. zasad funkcjonowania systemu ratowniczego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej.

4. Uczestnictwo członków koła w letnim obozie szkoleniowym z zakresu sztuki przetrwania i ratownictwa podczas pobytu w Rybitwach k. Pisza.

5. Czynne uczestnictwo członków w reprezentowaniu uczelni działając jako członkowie składu Pocztu Sztandarowego i Kwiatowego AWF [Inauguracja Roku Akademickiego, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości itp. – rok akademicki 2023/24].

6. Kontynuacja prac badawczych z zakresu ratownictwa i sztuki przetrwania pod kątem przygotowania prac celem ich publikowania, ewentualnie obrony [prace magisterskie].

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu