SKN Skoliozy

SKN Skoliozy

Studenckie Koło Naukowe „Skoliozy” działające przy Katedrze Rehabilitacji

Nazwa: SKN „Skoliozy”
Opiekun naukowy: mgr Wioleta Chwalewska
Kontakt: wioleta.chwalewska@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Michał Krośko

Aktualny stan osobowy członków Koła: 5 członków

Założenia działalności koła w roku akademickim 2021/2022:
1. Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, propagowanie aktualnej wiedzy na temat występowania i rozwoju wad postawy oraz skolioz.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów w zakresie diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz.
3. Propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim.
4. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży.
5. Udział studentów w konferencjach, kongresach.
6. Organizowanie i uczestnictwo w wolontariacie – przeprowadzenie przesiewowych badań młodzieży w wieku szkolnym.

Zapraszamy!