SKN Dermatologiczne

SKN Dermatologiczne

Studenckie Koło Naukowe Dermatologiczne działające przy Zakładzie Kosmetologii

Nazwa: SKN Dermatologiczne
Opiekun naukowy: dr n. med. Magdalena Raszewska-Famielec
Kontakt: magdalena.famielec@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Martyna Niewięgłowska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 5 członków

Program działalności na rok akademicki 2023/2024:

Spotkania mają na celu rozwijanie zainteresowań studentek Kosmetologii w dziedzinie dermatologii. W trakcie spotkań koła analizowane będą ciekawe przypadki kliniczne oraz dyskusje na temat najnowszych osiągnięć w diagnostyce i leczeniu chorób skóry.

W ramach pracy koła poszerzana będzie także wiedza z zakresu opracowywania prezentacji i wystąpień publicznych, badań naukowych oraz pisania prac naukowych. Planowany jest aktywny udział członków koła w konferencjach naukowych.

Istotnym elementem pracy koła będzie poszerzanie wiedzy praktycznej, wymiana doświadczeni oraz rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami działającymi w obszarze dermatologii.

Spotkania koła będą odbywać się raz w miesiącu (w formie stacjonarnej lub online)

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu