SKN Gamer Zone

SKN Gamer Zone

Studenckie Koło Naukowe „Gamer Zone” działające przy Zakładzie Biomechaniki i Anatomii

Nazwa: SKN „Gamer Zone”
Opiekun naukowy: dr Tomasz Sacewicz
Kontakt: tomasz.sacewicz@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Dominika Kurzawska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 40 członków

Podstawowe cele działalności koła na rok akademicki 2023/2024:
• rozwijanie kreatywnych umiejętności studentów, organizacja spotkań z doświadczonymi specjalistami, a także realizacja własnych projektów związanych z organizacją eventów gamingowych,
• działalność naukowa związana z badaniami wpływu e-sportu na zdrowie graczy, analiza różnego rodzaju parametrów psychofizycznych wpływających na sprawność sensomotoryczną.

Zapraszamy!

AWF BP e-sport

 

Ułatwienia dostępu