SKN DOMS

SKN DOMS

Studenckie Koło Naukowe „DOMS” działającego przy Katedrze Sportu dla Wszystkich i Katedrze Nauk o Sporcie

Nazwa: SKN Podnoszenia ciężarów
Opiekun naukowy: dr Jarosław Sacharuk, dr Paulina Szyszka
Kontakt: jaroslaw.sacharuk@awf.edu.pl, paulina.szyszka@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Weronika Zielińska-Stubińska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 11 członków

Program działalności na rok akademicki 2021/2022:
– opracowanie wyników badań i zaprezentowanie w formie prac dyplomowych oraz wystąpień konferencyjnych,
– aktywny udział w uczelnianej i ogólnopolskiej konferencji Studenckich Kół Naukowych,
– udział w projekcie „Zastosowanie nowatorskiego zaopatrzenia ortopedycznego w aktywizacji mięśni kończyn dolnych”.

Zapraszamy!