SKN „Koryo”

SKN „Koryo”

Studenckie Koło Naukowe „Koryo” działające przy Zakładzie Sportów Walki

Nazwa: SKN „Koryo”
Opiekun naukowy: dr doc. Zbigniew Bujak
Kontakt: zbigniew.bujak@awf.edu.pl
Przewodniczący Koła: student Łukasz Ostapiuk

Aktualny stan osobowy członków Koła: 10 członków

W roku akademickim 2023/2024 planowane jest podjęcie działań w 3 obszarach:
1. Badawczym – obejmie realizację (kontynuację lub rozpoczęcie) następujących projektów badawczych, w efekcie których zostaną opracowane prace magisterskie lub wystąpienia konferencyjne:
2. Naukowym – udział w konferencjach naukowych (w kontakcie i on-line, przygotowanie publikacji do czasopisma branżowego Global Taekwon-do Magazine).
3. Socjalizacyjnym – spotkania, wymiana doświadczeń, pomoc w prowadzeniu badań i opracowywaniu wyników oraz wniosków, integracja.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu