SKN Motor Control

SKN Motor Control

Studenckie Koło Naukowe „Motor Control” działające przy Katedrze Rehabilitacji

Nazwa: SKN „Motor Control”
Opiekun naukowy: dr Dorota Drabarek
Kontakt: dorota.drabarek@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Oliwia Berdys

Aktualny stan osobowy członków Koła: 10 członków

Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Motor Control” w roku akademickim 2021/2022 będzie koncentrowała się na badaniu aktywności motorycznej człowieka w zakresie kontroli postawy i ruchu na przestrzeni całego jego życia; od momentu narodzin, przez okres wzrastania, wiek dojrzały, po zmiany zachodzące pod wpływem procesów inwolucyjnych w wieku podeszłym, jak również występujące odstępstwa od fizjologicznych wzorców postawy i ruchu, będące następstwem czynników patologicznych, mających miejsce w przebiegu procesów chorobowych. W obszarze zainteresowań badawczych znajdzie się także ocena postępowania fizjoprofilaktycznego i fizjoterapeutycznego stosowanego w ramach prewencji i rehabilitacji w powyższych sytuacjach.

Zapraszamy!