SKN Motor Control

SKN Motor Control

Studenckie Koło Naukowe „Motor Control” działające przy Zakładzie Podstaw Fizjoterapii

Nazwa: SKN „Motor Control”
Opiekun naukowy: dr Dorota Drabarek
Kontakt: dorota.drabarek@awf.edu.pl
Przewodnicząca Koła: studentka Julia Safińska

Aktualny stan osobowy członków Koła: 5 członków

Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Motor Control” w roku akademickim 2023/2024 będzie koncentrowała się na badaniu aktywności motorycznej człowieka w zakresie kontroli postawy i ruchu, z uwzględnieniem mięśni dna miednicy, na przestrzeni całego jego życia: od momentu narodzin, przez okres wzrastania, wiek dojrzały, po zmiany zachodzące pod wpływem procesów inwolucyjnych w wieku podeszłym, jak również występujące odstępstwa od fizjologicznych wzorców postawy i ruchu, będące następstwem czynników patologicznych, mających miejsce w przebiegu procesów chorobowych. W obszarze zainteresowań badawczych znajdzie się także ocena postępowania fizjoprofilaktycznego i fizjoterapeutycznego stosowanego w ramach prewencji i rehabilitacji w powyższych sytuacjach.

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu