Biuro Dziekana

Biuro Dziekana

Biuro Dziekana WWFiZ

mgr Monika Lewczuk
nr pokoju - 217
Biuro czynne w godz. 7:30-14:30

Prowadzenie Biura Dziekana obejmuje:

– czynności administracyjne wspomagające pracę Dziekana,
– formalna obsługa posiedzeń Rady Wydziału,
– działanie związane z prowadzeniem dokumentacji przewodów doktorskich,
– ewidencjonowanie pism okólnych wydawanych przez Dziekana oraz
– pozostałej korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– aktualizowanie informacji na stronie internetowej wydziału,
– przyjmowanie interesantów Dziekana.