Pisma okólne WWFiZ

Pisma okólne WWFiZ

Pismo okólne nr 59/2021/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia warsztatów doszkalających Nordic Walking
Pismo okólne nr 58/2021/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Pismo okólne nr 57/2021/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia kursu doszkalającego „Instruktor Pilates”
Pismo okólne nr 56/2021/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia szkolenia „BB Taping”
Pismo okólne nr 55/2021/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia warsztatów doszkalających „Joga dla dzieci w pracy nauczyciela i terapeuty”
Pismo okólne nr 54/2021/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia warsztatów doszkalających „Wspieranie rozwoju i terapia zaburzeń motoryki małej”
Pismo okólne nr 53/2021/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023
Pismo okólne nr 52/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w jednostkach kultury fizycznej dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Sport specj. E-sport w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 51/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych klubach sportowych dla studentów III-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 50/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych klubach sportowych dla studentów II-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 49/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 48/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 47/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 46/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 45/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów II-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 44/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 43/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów rekreacji, dla studentów III-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 42/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 41/2021/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla studentów II-roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 40/2021/2022 z dnia 8 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia kursu doszkalającego „Masaż tkanek głębokich”
Pismo okólne nr 39/2021/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia 1-tygodniowej (40 godz.) praktyki zawodowej ciągłej dla  studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia – specjalność Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych w roku akademickim 2021/2022.
Pismo okólne nr 38/2021/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w edukacji wczesnoszkolnej w klasach III szkoły podstawowej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022. 
Pismo okólne nr 37/2021/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w edukacji wczesnoszkolnej w klasach II szkoły podstawowej dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022.
Pismo okólne nr 36/2021/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia kursu na stopień „Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF – Narciarstwo Powszechne Zjazdowe”
Pismo okólne nr 35/2021/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych wdrożeniowych w szkołach podstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia (specjalność wychowanie fizyczne) w roku akademickim 2021/2022
Pismo okólne nr 34/2021/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia 2-tygodniowych (60 godz.) praktyk pedagogicznych wdrożeniowych w szkołach podstawowych, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia (specjalność wychowanie fizyczne) w roku akademickim 2021/2022
Pismo Okólne nr 33/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki studentów V roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia
Pismo Okólne nr 32/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia
Pismo Okólne nr 31/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Kosmetologia
Pismo Okólne nr 30/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Kosmetologia
Pismo Okólne nr 29/2021/2022 z dnia 17 stycznie 2022 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Kosmetologia
Pismo Okólne nr 28/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja
Pismo Okólne nr 27/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja
Pismo Okólne nr 26/2021/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Terapia Zajęciowa
Pismo Okólne nr 25/2021/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.
 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych – instruktorów rekreacji narciarstwa zjazdowego i snowboardu dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku wychowanie fizyczne w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 24/2021/2022 z dnia 14 grudnia 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji narciarskiej i snowboardowej studentów I i II stopnia kierunków WF oraz TiR, programowego obozu zimowego studentów studiów I stopnia kierunku WF, Szkoły Zimowej studentów studiów I stopnia kierunku Trener Personalny

Pismo Okólne nr 23/2021/2022 z dnia 3 grudnia 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w terminie 2022.12.2021 r. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Pismo Okólne nr 22/2021/2022 z dnia 4 listopada 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach w przedszkolnych w szkołach dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne (specjalność Wychowanie Fizyczne) w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 21/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 20/2021/2022 z dnia 15 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 19/2021/2022 z dnia 15 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 18/2021/2022 z dnia 15 października 2021 r.

 • w sprawie: tworzenia, przechowywania i archiwizacji protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Pismo Okólne nr 17/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 16/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sporto-rekreacyjnych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 15/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 14/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 13/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 12/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 11/2021/2022 z dnia 8 października 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 10/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

Pismo Okólne nr 9/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 8/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA
Pismo Okólne nr 7/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.
 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 6/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 5/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 4/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 3/2021/2022 z dnia 5 października 2021 r.

 • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 2/2021/2022 z dnia 1 października 2021 r.

 • w sprawie: powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 1/2021/2022 z dnia 1 września 2021 r.

 • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022