Elementy choreoterapii w pracy z dziećmi

Elementy choreoterapii w pracy z dziećmi

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Warsztaty „Elementy choreoterapii w pracy z dziećmi”

 

Opis kursu:

Warsztaty wprowadzające w dziedzinę terapii tańcem i ruchem z dziećmi. Będziemy poznawać:
1) wybrane sposoby, ćwiczenia, zabawy i procesy taneczno-ruchowe, które pozwalają na zaangażowanie dzieci do spontanicznej aktywności, przy użyciu ruchu kreatywnego – bazującego na naturalnym sposobie poruszania się dzieci;
2) oraz – co być może najważniejsze w tym podejściu – praktykować tworzenie atmosfery bez rywalizacji i oceniania, wspierającej wyrażanie się dzieci poprzez ruch, co może być pomocne zwłaszcza w pracy z dziećmi, które niechętnie podchodzą do innych form aktywności fizycznej i sportu.
Terapia tańcem i ruchem (Dance and Movement Therapy – DMT) rozumie taniec bardzo szeroko. Jest to terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, który pogłębia emocjonalną, poznawczą, społeczną i fizyczną integrację jednostki. W tym podejściu, taniec i ruch odzwierciedlają wewnętrzny nastrój dziecka, jego sposób myślenia i odczuwania zakładając, że ciało i umysł są wzajemnie powiązane.

Organizacja warsztatów:

  1. kurs będzie przeprowadzony na przestrzeni semestru letniego 2022 r. /sobota/;
  2. zajęcia wymagają zaangażowania ruchowego, obowiązuje strój wygodny;
  3. program kursu obejmie 6 godzin akademickich (45 minutowych) – teoria i praktyka;
  4. zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (hala sportowa, sala ćwiczeń i wykładów).

Program warsztatów:

1. Część teoretyczną: podejście do pracy z dziećmi w DMT, DMT w badaniach (2).
2. Część praktyczną – ruchową: praktyka wybranych procesów, zabaw ruchowych i improwizacji (4). Przećwiczymy następujące tematy:
– zdolność poznawania i wyrażania własnych stanów fizycznych i emocjonalnych oraz bardziej pozytywnego doświadczenie własnego ciała w ruchu;
– rozwój świadomości sensorycznej (rozwijanie świadomości własnego ciała oraz samopoczucia, jak i poczucia przestrzeni poprzez aktywny udział zmysłów wizualnego, słuchowego, kinestetycznego oraz zmysłu dotyku);
– umiejętności społeczne (m.in. nowe sposoby nawiązywania relacji z innymi, jak i rozpoznawania swojej wyjątkowości w kontekście grupy, rozwój pewności siebie i poczucia własnej wartości, wyrażanie emocji);
– rozwój zdolności poznawczych (m.in. umiejętność kreatywnego myślenia oraz użycia ruchu, umiejętności komunikacyjnych);
– umiejętności fizyczne (m.in. rozwój umiejętności motorycznych, doświadczenie koordynacji, elastyczności i siły własnej);

Części teoretyczna i praktyczna będą się ze sobą przeplatały, aby zdobywaną wiedzę móc wykorzystać i utrwalić w praktyce.

Część ruchowa jest całkowicie praktyczna – ucząc się wybranych procesów, będziemy aktywnie w nich uczestniczyć.

Zapisy na kurs:  nabór ciągły

Koszt kursu: 120 – 150 zł (w zależności od liczby kandydatów)

Liczba zgłoszonych osób: 10 osób minimum

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

  • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:

na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „warsztaty choreoterapia imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

  • kierownik kursu: mgr Weronka Grantham weronika.grantham@awf.edu.pl
  • administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51  marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!