Nasłuch tkankowy w terapii zaburzeń wisceralnych i dysfunkcji układów narządów ruchu

Nasłuch tkankowy w terapii zaburzeń wisceralnych i dysfunkcji układów narządów ruchu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

szkolenie „Nasłuch tkankowy w terapii zaburzeń wisceralnych i dysfunkcji układów narządów ruchu”

Opis szkolenia:

Ponad 80% wszelkiego rodzaju zaburzeń i patologii zarówno w obrębie tułowia jak i kończyn ma związek napięciowy, który w dużej mierze jest stymulowany w układach (taśmach) tensegracyjnych z powiązanymi narządami wewnętrznymi.
Unikatowy program szkolenia jest rozszerzeniem koncepcji tensegracji, uzupełnionej o terapeutyczną pracę wisceralną na narządach wewnętrznych. Holistyczne spojrzenie na pacjenta/klienta i jego problemy na tle naczyniowym, neurologicznym, internistycznym są obecnie nieodzownym uzupełnieniem terapii zaburzeń w układach mięśniowo-powięziowych.
Dokładne omówienie zależności anatomicznych i diagnozowania dla potrzeb terapii, pozwoli uczestnikom szkolenia nabyć wiedzę i umiejętności, którymi będą mogli na co dzień posługiwać się w terapii/leczeniu wielu schorzeń, ale również profilaktyce dobrego samopoczucia i zdrowia.

Organizacja szkolenia:

 • kurs będzie przeprowadzony w terminie 23-24 kwietnia 2022 r. (sobota-niedziela);
 • formuła: w kontakcie;
 • program kursu obejmie 18 godzin akademickich (45 minutowych) – teoria i praktyka;
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;

Program szkolenia:

1. Analiza sylwetki – określenie relacji przestrzennych o charakterze globalnym i lokalnym.
2. Nasłuch tkankowy – jego znaczenie w terapii, główne kierunki ,,poruszania się’’ w jednostce terapeutycznej.
3. Tkankowy nasłuch globalny:
– W pozycji stojącej
– W pozycji siedzącej
– W leżeniu tyłem
Interpretacja terapeutyczna wyników nasłuchu.
4. Tkankowy nasłuch lokalny w obrębie:
– Zwoju szyjnego górnego
– Zwoju szyjnego środkowego
– Zwoju szyjnego dolnego
– Mięśni pochyłych
– Splotu słonecznego
– Splotów krezkowych górnego i dolnego
– Splotu Frankenhausera
– Zwoju nieparzystego
5. Określenie pociągania (restrykcji) tkankowych i wynikających z nich zaburzeń.
Nasłuch a zaburzenia w układzie naczyniowym:
– Praca na układach żylnych
– Praca na układzie limfatycznym
– Praca na układzie glimfatyczno – limfatycznym
6. Wybrane techniki nasłuchowe i terapeutyczne stosowany w obrębie narządów wewnętrznych
– Kąty żylne
– Płuca
– Klatka piersiowa
– Przepona
– Żołądek
– Dwunastnica
– Jelito cienkie, jelito grube
– Nerki
– Dno miednicy

Szkolenie podzielone na część teoretyczną i praktyczną (20/80%).

Zapisy na kurs: otwarte

Termin realizacji: 23-24 kwietnia 2022 r.

Koszt kursu: 690 – 750 zł (w zależności od liczby kandydatów)

Wymagana liczba kandydatów: 10 – 20 osób

Prowadzący: mgr Piotr Żerebiec, mgr Andrzej Czapłygin

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „nasłuch tkankowy imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: dr Beata Makaruk beata.makaruk@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51 marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!