Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

warsztaty Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kurs w formie warsztatów przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą nabyć nowych umiejętności w zakresie projektowania oraz zastosowania elementów rytmiki, ćwiczeń muzycznych i ruchowych do prowadzenia zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców.
• Kompleksowe przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć rytmiki w każdej grupie wiekowej.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
• Uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka.
• Poznanie prostych form tanecznych, w tym tańców integracyjnych różnych narodów.
• Nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych.
• Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z wykorzystaniem piosenek, układów ruchowych, ćwiczeń rytmicznych, tańców, dramy oraz różnych form plastycznych.
• Nabycie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki w tym muzyki klasycznej.

Organizacja kursu:
– termin kursu: 02.04.2022 r.
– formuła kursu: w kontakcie
– forma: weekend (sobota)
– liczba godzin: 8 godzin
– miejsce odbywania kursu: sala ćwiczeń nr 6, ul. Kopernika (strona lewa), Filia AWF Biała Podlaska

Prowadzący kurs: mgr Małgorzata Storto, mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz

Program kursu:
• Charakterystyka grup w wieku przedszkolnym
• Podstawowe zasady rytmiki.
• Proste ruchy taktowania.
• Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.
• Metoda aktywnego słuchania muzyki, jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy oraz różnych form plastycznych.
• Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi – fabularyzowanie muzyki.
• Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
• Sposoby i możliwości wykorzystania muzyki klasycznej.
• Wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych do piosenek – ćwiczenia związane z zastosowaniem rytmiki wg Carla Orfa

Koszt kursu: 120-150 zł (w zależności od ilości osób)

Liczba zgłoszonych: 8-12 osób

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „rytmika imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik kursu: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, tel. 606-636-237 e-mail: beata.gromisz@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!