Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)
Specjalność:

  • aktywne formy turystyki i rekreacji
  • obsługa ruchu turystycznego i hotelarstwo

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (w tym instruktorskich) w następujących zakresach: aquafitness, fitness ćwiczenia psychofizyczne, fitness ćwiczenia siłowe, fitness jogging nowoczesne formy gimnastyki, fitness, golf, kajakarstwo turystyczne, kinezygerontoprofilaktyka, narciarstwo powszechne zjazdowe, nordic walking, pilates, płetwonurkowanie, pływanie rekreacyjne, samoobrona, snowboard rekreacyjny, survival, tenis ziemny, żeglarstwo deskowe.

Atrakcyjne studia w kraju i za granicą – to czeka na przyszłych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

Studiowanie w bialskim AWF to ponadstandardowa oferta dla pasjonatów aktywności ruchowej i turystyki. Konstrukcja programów kierunku Turystyka i Rekreacja w pełni zaspokoi oczekiwania osób, które swoją przyszłość łączą z atrakcyjną pracą, kontaktem z naturalnymi walorami krajobrazu, przygodą, poznawaniem świata, aktywnością fizyczną, zdrowym stylem życia.

Tematyka studiów:
Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w profilu praktycznym.
W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty podstawowe (m.in. ekonomię, psychologię, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, wybrane języki obce czy socjologię), przedmioty kierunkowe (w tym: krajoznawstwo, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, obsługę ruchu turystycznego czy geografię turystyczną), jak również przedmioty specjalnościowe (związane z wybraną specjalnością lub specjalizacją).
Program obejmuje też obozy letnie i zimowe, obozy wędrowne (żeglarskie, kajakowe, rowerowe, piesze nizinne i górskie) oraz do wyboru ofertę zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych i usprawniających (np. nordic walking, tańce, gry zespołowe, turystyka rowerowa, motorowa, kajakarstwo, jazda konna, gimnastyczne formy rekreacji, itp.).

Bogata oferta zajęć pozwala również rozwijać zainteresowania w kierunku odnowy biologicznej (Fitness, Spa, Wellnes), nowych trendów w turystyce (zagadnień związanych z fanoturystyką – połączonych z wyjazdami na największe imprezy sportowe na świecie), animacji czasu wolnego, kreowania produktu turystycznego (turystyki międzynarodowej, turystyki kulturowej, kulinarnej, etnoturystyki, itp.). Program obejmuje także trzymiesięczne praktyki zawodowe realizowane w kraju i zagranicą, dające studentom możliwości doskonalenia własnych umiejętności oraz poznawania nowych obszarów działania. Współpraca z pracodawcami z branży rekreacyjnej, turystycznej i sportowej pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u boku wykwalifikowanej kadry. Od naszych kandydatów nie wymagamy doskonałej sprawności fizycznej.

Możliwość zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne (m.in. biura podróży, hotele i inne obiekty noclegowe, centra informacji turystycznej, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe, kluby sportowe, kluby fitness, ośrodki spa i odnowy biologicznej, sanatoria, domy kultury),
  • podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej,
  • administracja rządowa i samorządowa.

Ułatwienia dostępu