Badania

Badania

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej mogą być prowadzone badania diagnostyczne:

 • zdrowia, kondycji i sprawności fizycznej oraz właściwości psychomotorycznych osób:
  – w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych) i stanie zdrowia
  – podejmujących różne formy aktywności fizycznej (sport, wychowanie fizyczne, rekreacja, rehabilitacja ruchowa),
 • instytucji i organizacji zajmujących się aktywnością fizyczną.

Badania są realizowane przy użyciu najnowszej aparatury naukowo-diagnostycznej. Mogą być prowadzone w ramach podpisanych umów z organizacjami i instytucjami: klubami i związkami sportowymi, uczelniami, szkołami publicznymi (zwłaszcza sportowymi) wraz z organami je prowadzącymi (jednostki samorządu terytorialnego), szkołami niepublicznymi, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami opieki i pomocy społecznej oraz firmami i osami prywatnymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym wyceny badania prosimy o kontakt telefoniczny 83 342 88 53 lub email aneta.luc@awf.edu.pl

Wykaz realizowanych badań:

 • analiza techniki biegów i skoków
 • analiza chodu (wkładki, bieżnia)
 • analiza ilościowa (farmaceutyki, kosmetyki, środki spożywcze, próbki środowiskowe)
 • analiza i trening refleksu, sprawności, koordynacji, szybkości reakcji
 • analiza kosmetyków, suplementów diety, farmaceutyków oraz preparatów
 • analiza składu ciała
 • analiza obciążeń aparatu ruchu w różnych dysfunkcjach
 • analiza ruchów gałki ocznej
 • badania Biofeedbacku i neurofeedbacku
 • badanie obciążenia kończyn górnych i pleców
 • badania oddziaływania preparatów komplementarnych i wspierających działania fizjoterapeutyczne
 • badania polimorfizmów pod kątem wpływu na zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego
 • badanie przepływów (USG)
 • izometryczny pomiar siły mięśni
 • komputerowa analiza oceny postawy ciała
 • komputerowe badanie stóp
 • modelowanie układów biochemicznych oraz biomechanicznych
 • ocena aktywności fizycznej człowieka
 • ocena aktywności mięśniowej
 • ocena, trening równowagi i percepcji w warunkach klinicznych
 • ocena rozwoju motorycznego małych dzieci
 • ocena siły reakcji podłoża
 • ocena właściwości kwasowo – zasadowych kosmetyków
 • ocena wydolności tlenowej i beztlenowej w warunkach laboratoryjnych i terenowych
 • ocena zdolności psychomotorycznych (za pomocą wiedeńskiego systemu)
 • pomiar siły mięśniowej w statyce i dynamice
 • pourazowa diagnostyka i rehabilitacja kończyn dolnej i górnej
 • pourazowa rehabilitacja narządu ruchu
 • próby oceny predyspozycji na podstawie polimorfizmów genetycznych
 • rejestracja i analiza EMG
 • rejestracja i analiza ruchów człowieka w 3D
 • statyczne i dynamiczne badanie dociążenia stóp
 • symulacje metodami dynamiki molekularnej i Monte Carlo
 • trójwymiarowa analiza kręgosłupa i postawy ciała
 • wiedeński system testów – badania psychomotoryczne
 • wykrywanie mutacji i polimorfizmów DNA