AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJAdres platformy - http://pro-ebp.awf-bp.edu.pl

Tytuł projektu: "PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej"
Numer umowy: SONP/SP/461408/2020
Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Edukacji i Nauki