ISSUES | Vol. 15 | No. 3

ISSUES | Vol. 15 | No. 3

ISSUES | Vol. 15 – 2008 | No. 3 | pp. 3-148
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.15 (2008) No. 3, pp. 93-148
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 250 copies
Nakład: 250 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Benedykt Opaszowski
  Doping – a dilemma of the modern sport
  Doping – dylematem współczesnego sportu
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….93-101
 • Sławomir Bylina
  Taekwon-do martial arts history outline
  Zarys historii sztuki walki taekwon-do
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….102-111

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Zbigniew Bujak, Stefan Litwiniuk, Dariusz Czubak
  Specification of strains in selected women’s training cycles in taekwon-do and wrestling
  Charakterystyka obciążeń w wybranych cyklach treningowych kobiet uprawiających taekwon-do i zapasy
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….112-119
 • Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta
  Attitudes of physical education graduates towards work – diagnosis and assessment of professional opportunities
  Postawy absolwentów studiów wychowania fizycznego wobec pracy – diagnoza i ocena szans zawodowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….120-127
 • Grzegorz Godlewski
  Marketing strategies of promotion and distribution services at agro-tourist farms in the Central part of the Bug River Valley – the Southern part of Podlasie Region
  Marketingowe strategie promocji i dystrybucji usług w gospodarstwach agroturystycznych środkowej części Doliny Bugu – Południowe Podlasie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….128-135

 

Short Communication / Doniesienie naukowe

 • Anna Brojek
  Motives behind the choice of physical education as the course of study at selected universities in Poland
  Motywy wyboru studiów wychowania fizycznego w wybranych uczelniach w Polsce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….136-139

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Artur Litwiniuk, Wojciech J. Cynarski
  Martial arts, combat sports, humanism (Budo, Kakugi, Jindo) – 2nd International Scientific Conference, Targowiska near Krosno
  Martial Arts, Combat Sports, humanism (Budo, Kankugi, Jindo) – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Targowiska k. Krosna
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….140-143

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….143-144