ISSUES | Vol. 15 | No. 4

ISSUES | Vol. 15 | No. 4

ISSUES | Vol. 15 – 2008 | No. 4 | pp. 149-216
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.15 (2008) No. 4, pp. 149-216
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 250 copies
Nakład: 250 egz.

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski
  Promotion of fair play values in sport and education by method of counteracting manifestations of aggression
  Promocja wartości fair play w sporcie i edukacji metodą przeciwdziałania zjawiskom agresji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….149-157

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Helena Mroczkowska, Irena Kownacka, Zbigniew Obmiński
  Study of the indicators of social aggressiveness in competitors practising combat sports
  Badania nad wskaźnikami agresywności społecznej wśród zawodników
  uprawiających sporty walki
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….158-165
 • Dariusz Sitkowski
  Anaerobic threshold in canoeists during specific physical exertion on water or canoe ergometer
  Próg beztlenowy u kanadyjkarzy podczas specyficznego wysiłku na wodzie i na ergometrze kajakarskim
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….166-173
 • Maria Nowak
  Impact of recognized by women health- and physical-fitness-related values on the length of their physical activity
  Wpływ uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich aktywności fizycznej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….174-183
 • Urszula Parnicka
  Physical recreation versus selected aspects of working women’s life
  Rekreacja fizyczna a wybrane aspekty życia kobiet czynnych zawodowo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….184-191
 • Dariusz Gierczuk
  Level of selected indicators of coordination motor abilities (CMA) in Greco-Roman and freestyle wrestlers aged 13-14
  Poziom wybranych wskaźników koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) zapaśników stylu klasycznego i wolnego w wieku 13-14 lat
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….192-199

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Artur Litwiniuk
  Wojciech J. Cynarski’s book review – Encounters, conflicts, dialogues. Analysis of selected areas within physical culture and culture-oriented tourism
  Recenzja monografii Wojciecha J. Cynarskiego – Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….200-203
 • Tadeusz Rynkiewicz
  Włodzimierz Starosta’s book review – Global and local motor coordination in physical education and sport
  Recenzja książki Włodzimierza Starosty – Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fizycznym i sporcie
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….204-207

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….208-211

 

Author Index: volume 15 / Wykaz Autorów: tom 15

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….212

 

Reviewers Index: volume 15 / Wykaz Recenzentów: tom 15

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….212

 

Table of contents: volume 15 / Zestawienie zawartości: tom 15

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….213-216