ISSUES | Vol. 16 | No. 2

ISSUES | Vol. 16 | No. 2

ISSUES | Vol. 16 – 2009 | No. 2 | pp. 65-134
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.16 (2009) No. 2, pp. 65-134
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 250 copies
Nakład: 250 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca, Andrzej Tucki
  Possibilities for development of tourism in eastern Polish voivodeships
  Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….65-84

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Beata Makaruk, Hubert Makaruk, Tomasz Sacewicz, Tadeusz Makaruk, Stanisław Kędra, Barbara Długołęcka
  Validity and reliability of measurement of kinematic parameters in a running speed test
  Trafność i rzetelność pomiarów parametrów kinematycznych w teście szybkości biegowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….85-92
 • Helena Mroczkowska
  Responsibility for „doping slip-up” in the perception of young athletes
  Odpowiedzialność za „wpadkę dopingową” w percepcji młodych sportowców
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….93-100
 • Janusz Jaworski, Vladimir Lyakh, Tomasz Wieczorek
  Genetic and environmental impact on the variability level of somatic and motor development in the course of ontogenetic development in families from the ostrowiecki region
  Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego w rodzinach regionu ostrowieckiego w toku
  rozwoju ontogenetycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….101-114
 • Dariusz Gierczuk, Barbara Długołęcka
  Anaerobic capacity of lower limb muscles in juvenile wrestlers
  Wydolność beztlenowa mięśni kończyn dolnych młodocianych zapaśników
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….115-120
 • Sławomir Bylina
  Moral awareness from the point of view of the Catholic Church and personality characteristics of young people involved in taekwon-do
  Świadomość moralna z punktu widzenia kościoła katolickiego i cechy osobowości młodzieży uprawiającej taekwon-do
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….121-128

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….129-132

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….133-134