ISSUES | Vol. 16 | No. 3

ISSUES | Vol. 16 | No. 3

ISSUES | Vol. 16 – 2009 | No. 3 | pp. 135-192
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.16 (2009) No. 3, pp. 135-192
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Ryszard Cieśliński
  University education quality system – assumptions vs. practice in the context of the Bologna Process
  Uczelniany system jakości kształcenia – założenia a praktyka w kontekście procesu bolońskiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….135-142
 • Renata Krukowska
  Cultural values as a basis for tourism development in Włodawa
  Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki we Włodawie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….143-151

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Beata Makaruk, Hubert Makaruk
  Changes to flexibility of the hamstring in sprinters in the context of prevention
  Zmiany gibkości tylnej grupy mięśni uda sprinterów w kontekście profilaktyki
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….152-157
 • Zbigniew Obmiński
  Pre- and post-start hormone levels in blood as an indicator of psycho-physiological load with junior judo competitors
  Przed- i postartowe poziomy hormonów we krwi jako wskaźnik obciążenia psycho-fizjologicznego u zawodników juniorów judo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….158-165
 • Mirosław Zalech
  Testing of methodological skills with trainers and future teachers of physical education in taekwon-do
  Testowanie umiejętności metodycznych szkoleniowców i przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z taekwon-do
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….166-175
 • Barbara Lebiedowska
  Silence as a competitive tourist product
  Cisza jako konkurencyjny produkt turystyczny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….176-183

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Krystyna Górniak, Małgorzata Lichota
  Report from 2nd International Conference „Correction and Compensation of Physical Development Disorders in Children and Youth”
  Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji „Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży”
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….184-185

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….186-189

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….190-192