ISSUES | Vol. 16 | No. 4

ISSUES | Vol. 16 | No. 4

ISSUES | Vol. 16 – 2009 | No. 4 | pp. 193-276
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.16 (2009) No. 4, pp. 193-276
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Walter Tokarski
  Conflict resolution through sport intervention in multi-ethnic societies
  Rozwiązywanie sporów poprzez interwencje z wykorzystaniem sportu w społeczeństwach wieloetnicznych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….193-200
 • Grzegorz Godlewski
  Polish tourist brand – products, prospects, strategies
  Polska marka turystyczna – produkty, prognozy, strategie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….201-208

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Jerzy Sadowski, Ewelina Niźnikowska, Tomasz Niźnikowski
  Effectiveness of teaching the basic acrobatic exercises and patterns in the case of acrobats having different coordination potential
  Efektywność nauczania podstawowych ćwiczeń i układów akrobatycznych zawodników o różnym potencjale koordynacyjnym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….209-220
 • Zbigniew Obmiński, Elżbieta Hübner-Woźniak, Stanisław Łakomiec
  Hormonal and metabolic blood status in boxers after a 3-round match
  Hormonalny i metaboliczny status we krwi bokserów po 3-rundowej walce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….221-228
 • Helena Mroczkowska
  The feminine auto perception of sporting competences and aspirations achievements
  Kobieca autopercepcja kompetencji i aspiracji sportowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….229-238
 • Andrzej Świeca, Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik, Renata Krukowska
  Assessment of Lublin’s tourist space by tourists and inhabitants
  Ocena przestrzeni turystycznej Lublina przez turystów i mieszkańców
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….239-250
 • Krystyna Buchta, Małgorzata Skiert
  Expectations of tourism and recreation students towards the course of education
  Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji wobec kierunku kształcenia
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….251-260

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Artur Litwiniuk
  „Diagnostic in Sport 2009” International Scientific Conference – Prešov, Slovakia
  „Diagnostic in Sport 2009” Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Prešov, Słowacja
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….261-262
 • Krzysztof Piech
  II Sportforum Mals, Italy 2009
  II Sportforum Mals, Włochy 2009
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….263-264

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….265-268

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….269-270

 

Author Index: Volume 16 / Wykaz Autorów: Tom 16

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….271

 

Reviewers Index: Volume 16 / Wykaz Recenzentów: Tom 16

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….271

 

Table of contents: Volume 16 / Zestawienie zawartości Tomu 16

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….272-276