ISSUES | Vol. 17 | No. 3

ISSUES | Vol. 17 | No. 3

ISSUES | Vol. 17 – 2010 | No. 3 | pp. 139-206
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.17 (2010) No. 3, pp. 139-206
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski
  Fair play as a moral value in the Olympic education
  Fair play jako wartość moralna w edukacji olimpijskiej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….139-146
 • Barbara Lebiedowska
  Some aspects of sustainable development in tourism of metropolises and metropolitan regions
  Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w turystyce metropolii i regionów metropolitalnych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….147-152

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Hubert Makaruk, Beata Makaruk, Tomasz Sacewicz
  The effects of static stretching and isometric strength on hamstring strength and flexibility asymmetry
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….153-156
 • Benedykt H. Opaszowski, Andrzej Krawczyk, Zbigniew Obmiński, Jolanta Rojek
  Metabolic and hormonal response of handball players to the standard training effort
  Odpowiedź metaboliczna i hormonalna zawodników piłki ręcznej na standardowy wysiłek treningowy
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….157-168
 • Helena Mroczkowska
  Team player attitude towards objective probability of doping control
  Postawa gracza w zespole wobec obiektywnego prawdopodobieństwa kontroli antydopingowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….169-178
 • Maria Alicja Nowak
  Relationships between the perception of the influence of physical activity on health and women’s engagement in exercise or their physical passivity
  Relacje między postrzeganiem wpływu aktywności fizycznej na zdrowie a uczestnictwem w ćwiczeniach lub pasywnościš fizyczną kobiet
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….179-190
 • Przemysław Kędra
  Legal aspects of hiring pedagogical staff at extra-school tourist and recreation events for children and youth
  Aspekty prawne zatrudniania kadry pedagogicznej na pozaszkolnych imprezach turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….191-198

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Zofia Cicirko
  Pro memoria prof. zw. dr hab. Macieja Stanisława Składa – wybitnego uczonego, organizatora, pedagoga i promotora kształcenia kadr kultury fizycznej
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….199-200

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….201-204

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….205-206