ISSUES | Vol. 17 | No. 4

ISSUES | Vol. 17 | No. 4

ISSUES | Vol. 17 – 2010 | No. 4 | pp. 207-276
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.17 (2010) No. 4, pp. 206-276
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Joanna Femiak, Piotr Rymarczyk
  Cultural, identity-related and globalizing changes as new contexts of local tourism
  Przemiany kulturowo-tożsamościowe i globalizacyjne jako nowe konteksty turystyki lokalnej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….207-220

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Zbigniew Obmiński
  Analysis of usefulness of measuring concentrations of growth hormone in judokas’ urine as an indicator of pituitary hormone response to training
  Analiza użyteczności pomiarów stężeń hormonu wzrostu w moczu judoków jako wskaźnika hormonalnej reakcji przysadki mózgowej na trening
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….221-226
 • Marcin Siewierski
  Volume and structure of training loads of top swimmers in Direct Starting Preparation phase for main competition
  Wielkość i struktura obciążeń treningowych pływaków najwyższej klasy w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów głównych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….227-238
 • Fernando Ramirez Ramirez, Dave Smith, Paul Holmes
  PETTLEP imagery and video-observation: A motivation case study of four badminton players
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….239-244
 • Inta Bula-Biteniece, Juris Grants
  Students’ professional training for organising family sport
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….245-247
 • Anna Pawlikowska-Piechotka
  Urban tourism and cultural clusters (the Praga District in Warsaw experience)
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….248-252
 • Przemysław Kędra, Marcin Bochenek, Grzegorz Godlewski
  School tourist events organization under applicable regulations
  Organizacja szkolnych imprez turystycznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….253-260

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….261-264

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….265-266

 

Authors Index: Volume 17 / Wykaz Autorów: Tom 17

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….267

 

Reviewers Index: Volume 17 / Wykaz Recenzentów: Tom 17

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….267

 

Table of contents: Volume 17 / Zestawienie zawartości Tomu 17

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….268-271