ISSUES | Vol. 18 | No. 1

ISSUES | Vol. 18 | No. 1

ISSUES | Vol. 18 – 2011 | No. 1 | pp. 1-102
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.18 (2011) No. 1, pp. 1-102
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Barbara Raczyńska, Łukasz Zubik, Michał Jeliński
  Diabetes vs. physical exercise
  Cukrzyca a wysiłek fizyczny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….3-16

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Elżbieta Biernat, Małgorzata Tyburcy, Antoni K. Gajewski
  Participation in competitive sport and sport leisure among working inhabitants of Warsaw based on selected groups
  Uczestnictwo w sporcie wyczynowym i w sporcie dla wszystkich mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….17-32
 • Janusz Gałecki, Tadeusz Zaradkiewicz, Lech Kurpeta, Barbara Bergier
  Activities of physical education teachers in the process of forming motor skills of the students
  Czynności nauczycieli wychowania fizycznego w procesie kształtowania umiejętności ruchowych uczniów
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….33-44
 • Andrzej Soroka , Józef Bergier
  Sense of gender identity in women practicing football with consideration of the formation
  Poczucie tożsamości płciowej kobiet uprawiających piłkę nożną z uwzględnieniem formacji
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….45-58
 • Helena Popławska, Agnieszka Dmitruk, Wojciech Hołub
  The importance of parents’ education in the morphofunctional development of adolescent boys from the Lublin region
  Znaczenie wykształcenia rodziców w rozwoju morfofunkcjonalnym dorastających chłopców z Lubelszczyzny
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….59-68
 • Krystyna Buchta
  The course and didactic results of Master’s studies in physical education
  Przebieg i efekty dydaktyczne studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….69-81
 • Anna Brojek
  The signs of self-reflection in building character among first-year physical education students
  Przejawy autorefleksji w pracy nad sobą studentów pierwszego roku studiów wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….82-89

 

Short communication / Doniesienia naukowe

 • Urszula Parnicka, Maciej Szyszka
  Activation of seniors at the day care centre
  Aktywizacja osób starszych w dziennym domu pomocy społecznej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….90-93

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Anna Bodasińska, Halina Zdebska
  X Międzynarodowa Sesja dla Przewodniczących i Dyrektorów Narodowych Akademii Olimpijskich oraz Przedstawicieli Narodowych Komitetów Olimpijskich w Olimpii
  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….94-95

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….96-100

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….101-102