ISSUES | Vol. 18 | No. 2

ISSUES | Vol. 18 | No. 2

ISSUES | Vol. 18 – 2011 | No. 2 | pp. 103-184
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.18 (2011) No. 2, pp. 103-184
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Jacielle Carolina Ferreira, Rodrigo Gustavo da Silva Carvalho, Thiago Moreira Barroso, Leszek Antoni Szmuchrowski, Dariusz Śledziewski
  Effect of different types of recovery on blood lactate removal after maximum exercise
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….105-111
 • Małgorzata Lichota, Magdalena Plandowska, Patrycjusz Mil
  The shape of anterior-posterior curvatures of the spine in athletes practising selected sports
  Kształt przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u zawodników uprawiających wybrane dyscypliny sportowe
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….112-121
 • Helena Mroczkowska
  Perception of risks associated with the doping use among the competitors practicing individual and group sport disciplines
  Postrzeganie zagrożeń związanych ze stosowaniem dopingu w sporcie wśród zawodników uprawiających dyscypliny indywidualne i zespołowe
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….122-133
 • Anna Bochenek
  Actualising the requirements and abilities of the students of physical education
  Aktualizacja potrzeb i możliwości studentów wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….134-145
 • Krystyna Buchta, Tomasz Lisicki
  Undergraduate studies in physical education in students’ opinion
  Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne w opinii studentów
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….146-159
 • Mikołaj Bielański, Susanna Saari, Anna Wilkońska, Telle Tuominen, Inma Mora, Daniel Binder, Deborah Kendale, Harprit Thacker, Agata Pluszyńska, Paweł Adamski
  Challenges for the European Spa Management. Results of the ILIS project
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….160-165

 

Short communication / Doniesienia naukowe

 • Bolesław Goranczewski, Daniel Puciato
  Application of SERVQUAL questionnaire in the measurement of quality of hotel services
  Zastosowanie ankiety SERVQUAL w pomiarze jakości usług hotelowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….166-171

 

Note to the discussion / Głos w dyskusji

 • Václav Hošek, Markéta Šauerová, Michal Frabša
  Fair play in training and clients sport situations
  Fair play w treningu sportowym i w relacji trener-zawodnik/klient
  [ Download – EN ]   [ Download – PL ]
  …………………………………………………………………………………………………………….172-177

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….178-182

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….182-184