ISSUES | Vol. 18 | No. 4

ISSUES | Vol. 18 | No. 4

ISSUES | Vol. 18 – 2011 | No. 4 | pp. 262-348
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.18 (2011) No. 4, pp. 262-348
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Reyiew paper / Praca przeglądowa

 • Waldemar Cudny, Rafał Rouba
  The role of Lodz festivals in promoting adventure tourism
  Rola festiwali łódzkich w promocji turystyki przygodowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….264-274
 • Beata Gierczak
  The history of tourist transport after the modern industrial revolution
  Dzieje transportu turystycznego po nowożytnej rewolucji przemysłowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….275-289

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Rolf Carlson
  Talent detection and competitive progress in biathlon – a national example
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….290-295
 • Tomasz Niźnikowski, Jerzy Sadowski, Andrzej Mastalerz, Waldemar Wiśniowski, Dariusz Kruczkowski, Ewelina Niźnikowska, Michał Biegajło, Jerzy Miller
  Biomechanical criterions to estimate round-off tucked performance among acrobats aged 10-11
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….296-299
 • Andrzej Klusiewicz, Wiesław Cempa
  Verification of anaerobic threshold indicators for cross-country skiers in natural conditions
  Weryfikacja wskaźników progu beztlenowego u narciarzy biegaczy w warunkach terenowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….300-307
 • Jerzy Sadowski, Andrzej Mastalerz, Tomasz Niźnikowski, Waldemar Wiśniowski, Michał Biegajło, Marek Kulik
  The effects of different types of verbal feedback on learning a complex movement task studies
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….308-310
 • Maria Anna Turosz
  Diversity of personal resources vs. the quality of life of students from the University of Physical Education in Warsaw
  Zróżnicowanie zasobów osobistych a jakość życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….311-318
 • Małgorzata Bronikowska
  Traditional Games Park – an inspiring educational playground for all or utopia in modern urban agglomeration?
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….319-323
 • Krzysztof Kołodziejczyk
  Hiking trails for tourists in the „Chełmy” Landscape Park –
  assessment of their route and infrastructure development

  Piesze szlaki turystyczne Parku Krajobrazowego „Chełmy” – ocena przebiegu i zagospodarowania
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….324-335

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Małgorzata Lichota, Adam Wilczewski
  Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania
  rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej”

  [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….336

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….337-340

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….341-342

 

Author Index: volume 18 / Wykaz Autorów: tom 18

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….343

 

Reviewer Index: volume 18 / Wykaz Recenzentów: tom 18

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….344

 

Table of contents: volume 18 / Zestawienie zawartości: tom 18

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….345-348